Yemixiong Mochi

Manufacturer: Chengdu Xiangbei’er Food Co., Ltd Add: Juntun Food Industrial Estate Xindu District, Chengdu City http://wwww.Funpaer.com E-mail: ld@Funpaer.com